Nasza kadra

Marzenna Ewa Walczuk
Pracuje już 29 lat jako nauczyciel, magister filologii polskiej – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel dyplomowany od 2001r, czynny egzaminator maturalny od 2002r. Ostatnia ocena pracy z 2010r. – wyróżniająca.
Zainteresowania : literatura, film, teatr, muzyka, malarstwo, żeglarstwoAgata Adamowicz
Pracuje jako nauczycielka od 1990 r., absolwentka VI LO im. T. Reytana w Warszawie, mgr teologii (studia na ATK w Warszawie), mgr filologii polskiej – specjalność nauczycielska (studia na UW), nauczyciel dyplomowany, czynny egzaminator maturalny, opiekunka Szkolnej Grupy Teatralnej i uczniów-laureatów konkursów poetyckich i teatralnych;
Zainteresowania: beletrystyka, pływanie.


Ewa Sokołowska
Ukończyłam Uniwersytet Warszawski, mam wyuczone dwa zawody: nauczyciel i redaktor książek i wydawnictw ciągłych. Z zamiłowania humanista, zaangażowany w pracę szkoły, nauczyciel ceniący i lubiący swoją pracę. Wychowawca rozumiejący potrzeby swoich uczniów. Pedagog, świetnie przygotowujący młodzież do matury.
Zainteresowania: wszechstronnie pojęte zainteresowania literackie, kulturalne i pedagogiczne, co pozwala tworzenie ciekawego programu nauczania oraz wycieczek kulturowych, wyjść do teatru i kina, muzeów z moją klasą.
Traktuję naukę literatury jako kształtowanie u młodzieży właściwych postaw i samodzielnej pracy z tekstem literackim, co zaowocuje dobrymi wynikami na egzaminie dojrzałości oraz na dalszych etapach kształcenia.
Zapraszam na moje lekcje, które są ciekawe i dobrze przygotowują do matury.


Katarzyna Walentynowicz
Ukończyła wyższe studia magisterskie na kierunku Filologia Polska w zakresie specjalności nauczycielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studia Podyplomowe "Kształcenie wrażliwości estetycznej" na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w promowaniu utalentowanej młodzieży w wielu dziedzinach podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego "Rytmy nieskończoności", którego jest pomysłodawczynią i współorganizatorem, a który w 2010r. został wyróżniony jako inicjatywa edukacyjna na Warszawskiej Giełdzie Programów Edukacji Kulturalnej. Opracowała tomiki wierszy laureatów konkursu, promując jednocześnie uczniów uzdolnionych plastycznie (ilustracje do tomików) i informatycznie (skład komputerowy). Co roku przygotowuje z młodzieżą spektakle lub koncerty poetycko-muzyczne, promujące uczniów uzdolnionych wokalnie, muzycznie i aktorsko. Z powodzeniem przygotowuje młodzież do egzaminu maturalnego oraz ogólnopolskich konkursów literackich, a także Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (tytuł finalistki olimpiady dla uczennicy w 2007r.). Za swoją pracę dydaktyczno-wychowawczą została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz uhonorowana Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodą Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, a w 2010r. Medalem Świętego Brata Alberta. Najbardziej ceni sobie tytuł "Nadzieja Edukacji" w konkursie na "Nauczyciela Roku 2006", ponieważ wyróżnienie to pozwala na poczucie pozytywnej aktywności w pracy z młodzieżą, niezależnie od stażu pracy nauczyciela.

Grzegorz Sawa
Magister filologii polskiej, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym . W zawodzie nauczyciela od 1999 r. Pracę zaczynał w Publicznym Gimnazjum nr 143 w Warszawie. Od 2004 roku jest polonistą w L LO im. R. Barbosy. W 2003r. uzyskał stopień nauczyciela mianowanego. Egzaminator maturalny z języka polskiego od 2004r.
Zainteresowania: literatura, film, teatr, polityka.

Agnieszka Karwacka
Absolwentka L. LO im Ruy Barbossy w Warszawie i Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja redaktorska - wydawnicza i medialna. W L. LO im Ruy Barbosy pracuje od 2007 roku, obecnie na stanowisku nauczyciela kontraktowego.
Zainteresowania: literatura biograficzna i autobiograficzna, poezja współczesna, krytyka literacka, dziennikarstwo, film, teatr, kulturoznawstwo, antropologia kultury, architektura secesyjna, malarstwo XIX i XX wiek.