error
fk fk

fk

fk

fk fk fk


Aktualności

 1. Badania:
  • atmosferyczne,
  • hydrologiczne,
  • glebowe,
  • różnorodności biologicznej
  • fenologiczne

 2. w ramach programu edukacyjno-badawczego programu GLOBE

 3. CZŁOWIEK I JEGO MIEJSKIE ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE - NA NOWEJ PRADZE
 4. (kontynuacja realizowanych w latach 2010-2011 projektów)

 5. Rozpoznanie zagrożeń powodziowych i przeciwdziałanie skutkom powodzi
 6. (nowy program edukacyjno-badawczy na lata 2012-2014 – rozpoczynający się w kwietniu 2012 r.)