fk


fk

fk

fk

fk

fk fk


Agnieszka Żebrowska

 • nauczycielka biologii w L LO od 1990 roku
 • ukończyła:
  1. studia wyższe magisterskie w zakresie biologii specjalność biologia ogólna na Uniwersytecie Warszawskim
  2. studia podyplomowe Ochrona Środowiska na Wydziale Chemii na Uniwersytecie Warszawskim
 • nauczyciel mianowany lubiący pracę z młodzieżą
 • z powodzeniem przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego.
 • wielu jej wychowanków ukończyło lub obecnie studiuje na Akademii Medycznej
  (specjalność lekarska, farmacja, ratownictwo, położnictwo), SGGW (dietetyka, weterynaria, biologia),
  Politechnice Warszawskiej (ochrona środowiska) i na AWF-ie
 • zainteresowania: literatura, podróże, joga, dietetyka

Osiągnięcia
2008 - Dagmara Gryglewicz zdobyła II miejsce w V Praskim Międzyszkolnym Konkursie Biologicznym
2010 - Ewa Marczuk zdobyła III miejsce w VII Praskim Międzyszkolnym Konkursie Biologicznym
2009 - Dagmara Gryglewicz zdobyła wyróżnienie w konkursie wiedzy " Darwin i jego życie - fascynacja przyrodą
2011 - 10-cio osobowy zespół uczniów klasy 2c z liderem Michałem Adamowiczem biorący udział w programie OTOP - ptakoliczenie na terenie Puszczy Kampinoskiej zamieścił ze swojej działalności artykuł pt : "Barbosiaki liczą ptaki ", który ukazał się w czasopiśmie Ptaki Polski ( jesień- zima 3-4/ 2011 nr. 23-24 )
2011 - uczniowie klasy 2c pod przewodnictwem Weroniki Łuszczewskiej i Basi Traczyńskiej zorganizowali zbiórkę darów na Fundację Azylu pod Psim Aniołem za co L LO został przyznany honorowy tytuł " Przyjaciela Zwierząt "

Henryka Zganiacz

 • magister biologii, specjalność nauczycielska,
 • ukończyła studia dzienne magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku na wydziale Matematyczno-Przyrodniczym (obecnie Akademia Pomorska)
 • od 1986 pracowała w szkole podstawowej
 • od 1988 pracuje w L LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie
 • od 1988 r. nauczyciel mianowany
 • w 2010 r. za swoją pracę dydaktyczno-wychowawczą została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej
 • zainteresowania: świat roślin, fotografia przyrodnicza, żeglarstwo, narciarstwo
Osiągnięcia
 • prowadzi od 2010 r. program edukacyjny „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy
 • uczennica Aleksandra Kalinowska zajęła 3 miejsce w konkursie na prezentację multimedialną ogłoszonym przez Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego z okazji 300. rocznicy urodzin Karola Linneusza w 2007r.
 • grupa uczennic zakwalifikowała się do II etapu (ogólnopolskiego) konkursu na kampanię społeczną „Mam Haka na Raka” 2009 – rak szyjki macicy
 • uczniowie brali udział w „DRUGIE DNO H2O…czyli woda w moim mieście” organizowanym przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
 • uczniowie biorą regularnie udział w Praskim Międzyszkolnym Konkursie Biologicznym organizowanym przez XCIX L.O. z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta
 • uczniowie biorą udział regularnie w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, w Olimpiadzie Biologicznej, w konkursach organizowanych z okazji Dnia ZiemiElżbieta Zalewska

 • nauczycielka biologii w L LO od 1987 roku
 • nauczyciel dyplomowany
 • ukończyła:
 • studia wyższe magisterskie w zakresie biologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Ochrony i Kształtowania Środowiska SGGW
 • Studia Podyplomowe Konstruowania i Ewaluacji Programów Nauczania w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie
 • Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne w Zakresie Nauczania Geografii i Przyrody, połączone z edukacją regionalną i samorządową
 • przewodnicząca zespołu egzaminatorów egzaminu maturalnego z biologii OKE Warszawa
 • należy do składu osobowego Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej
 • należy do:
  • Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej
  • Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
 • instruktor programu Eko-Logik
 • instruktor programu Edukacja w Naturze
 • koordynator regionalnych projektów badawczych i trener międzynarodowego programu edukacyjno-badawczego GLOBE
 • autorka licznych publikacji metodycznych dla nauczycieli biologii
 • współautorka podręcznika, programu nauczania i zeszytu ćwiczeń serii „Poznać, zrozumieć. Biologia” wydawnictwa WSiP, wydanie 2009 i późniejsze
 • w latach 2005-2011 doradca metodyczny w zakresie biologii m.st. Warszawy
 • autorka opracowań metodycznych do filmów z serii „Dzika Polska. Lasy pełne życia”, „Badacze Natury”
 • rozwija zainteresowania biologią także wśród uczniów klas o innych profilach niż przyrodnicze: w gronie absolwentów takich profili odnaleźć dziś można doktorów nauk medycznych, pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego i nowoczesnych instytucji edukacyjnych - np. Centrum Nauki Kopernik
 • nagradzana za swoją pracę, wśród ostatnio otrzymanych wyróżnień:
  • 2012 rok – podziękowania od Ministerstwa Edukacji Narodowej za wieloletnie organizowanie i prowadzenie zadań edukacyjnych związanych z realizacją programu GLOBE,
  • 2011 rok – Medal Komisji Edukacji Narodowej swoją pracę dydaktyczno-wychowawczą
  • 2010 rok – Medal XXX-lecia NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze za oddaną pracę na rzecz związku i dobra wspólnego
 • zainteresowania: turystyka, fotografia, aranżacje ogrodowe.
 • Osiągnięcia Uczniów

  1990 – Izabela Stencel - finalistka Olimpiady Biologicznej
  1998 – Janusz Dębski – laureat I Ogólnopolskiej Małej Olimpiady Ekologicznej dla Szkół Średnich
  1998 - Danuta Cieśla – wyróżnienie I stopnia I Ogólnopolska Mała Olimpiada Ekologiczna dla Uczniów Szkół Średnich
  1999 – Agata Krawczyńska i Grażyna Langer – wyróżnienie programu GLOBE - za działalność proekologiczną na terenie szkoły i społeczności lokalnej –kwalifikacją na Międzynarodowe Warsztaty Programu GLOBE w Serocku
  1999 - Danuta Cieśla – laureatka Ogólnopolskiej Małej Olimpiady Ekologicznej dla Uczniów Szkół Średnich
  2000 – Monika Śmiała – wyróżnienie kategorii A - III Ogólnopolska Mała Olimpiada Ekologiczna
  2000 – Agnieszka Staniaszek – nagroda za najlepszą pracę z dziedziny ekologii – Zielony Lider Edukacji 2000
  2000 – Marta Chojnacka – nagroda za pracę z zakresu ekologii i ochrony środowiska – Zielony Lider
  2003 – Maciej Góralczyk – nagroda za najlepsze odpowiedzi kwalifikacyjne na zajęcia Szkoły Festiwalu Nauki
  2003 – Magdalena Krysiak- finalistka Wojewódzkiego Etapu XVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
  2003 – Joanna Kowalska – finalistka Wojewódzkiego Etapu XVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
  2004 – Magdalena Krysiak - wyróżnienie za bardzo dobre wyniki i wysoki poziom wiedzy ekologicznej prezentowanej w Etapie Wojewódzkim XIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
  2004 – Joanna Kowalska - wyróżnienie za bardzo dobre wyniki i wysoki poziom wiedzy ekologicznej prezentowanej w Etapie Wojewódzkim XIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
  2004 – Kamil Szczurowski - wyróżnienie za bardzo dobre wyniki i wysoki poziom wiedzy ekologicznej prezentowanej w Etapie Wojewódzkim XIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
  2005 – Monika Bulik – nagroda za wyróżnioną pracę badawczą pt. Wpływ zaciemniania na rozwój chryzantem żółto-złocistych w XXXXIV Olimpiadzie Biologicznej w Okręgu Warszawskim w roku szkolnym 2004/2005
  2005 – Monika Bulik – praca badawcza wykonana w ramach XXXIV Olimpiady Biologicznej pt. Wpływ na rozwój chryzantem żółto-złocistych została wytypowana przez KGOB do Konkursu Młodych Naukowców Unii Europejskiej.
  2009 – Anna Zalewska – nagroda w konkursie GLOBE GAMES 2009 za najlepszy plakat tematyczny dotyczący Wolińskiego Parku Narodowego.
  2009 – Małgorzata Zalewska – nagroda w konkursie GLOBE GAMES 2009 za najlepszą pracę projektową dotyczącą Wolińskiego Parku Narodowego.
  2010- Małgorzata Zalewska – I miejsce w zawodach terenowych GLOBE GAMES 2010 w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

  Hanna Twardowska

  • nauczycielka biologii w Zespole Szkół Nr 73
  • ukończyła wyższe magisterskie studia w zakresie biologii na Uniwersytecie Łódzkim,
  • długoletni opiekun Koła Ligi Ochrony Przyrody,
  • nagradzana razem z uczniami dyplomami i nagrodami książkowymi za:
   • działalność proekologiczną,
   • propagowanie idei ochrony przyrody wśród społeczności szkolnej,
   • najlepiej pracujące Szkolne Koła Ligi Ochrony Przyrody,
   • osiągnięcia rozwijania zainteresowań młodzieży i ich zaangażowanie
  • w ochronę przyrody swojego regionu,
  • przygotowywała uczniów do konkursów, za wspieranie działalności na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, za działalność społeczną w zakresie ochrony przyrody,
 • pasję - ochronę przyrody – zaszczepia kolejnym pokoleniom młodzieży, czego wynikiem było zaangażowanie uczniów w liczne proekologiczne akcje
 • działania na rzecz środowiska przyrodniczego realizuje współpracując z różnymi instytucjami naukowymi, samorządowymi i społecznymi,
 • ukończyła studia podyplomowe:
  • Biologii dla nauczycieli na Uniwersytecie Łódzkim,
  • Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydziale Biologii na Uniwersytecie Warszawskim
 • w trakcie pracy w L LO uzyskała:
  • II stopień specjalizacji w zakresie nauczania biologii,
  • stopień nauczyciela dyplomowanego oraz
  • w 1980 r tytuł profesora szkoły średniej
 • nagradzana za swoją pracę z młodzieżą L LO,
 • wyróżniana przez władze oświatowe oraz LOP:
  • jako koordynator wzorcowego Szkolnego Koła LOP – do zaprezentowania przedstawicielom Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Leśnej z Pragi (ówczesnej CSRS) pracy szkolnego koła LOP,
  • poprowadziła w 1989 r. lekcję z zakresu ochrony środowiska - dla grupy nauczycieli z Hamburga,
  • dwukrotnie (w 1990 i 1991 r.) uczestniczyła w seminariach ekologicznych
  • w Hamburgu,
  • uczestniczyła na zaproszenie w 1987 r. i 1990 r. przez ówczesną Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji dr Annę Radziwiłł w udoskonaleniu programu nauczania biologii,
 • za zasługi w propagowaniu idei ochrony przyrody, koordynację kół LOP i działania proekologiczne – odznaczona w 1987 r. Złotą Honorową Odznaką LOP
 • za działania dydaktyczno-wychowawcze w 1987 r. odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, w 2011 r. wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
 • aktualnie zatrudniona jest w szkole dla dorosłych.