error
fk

fk fk

fk

fk

fk fkNasza szkoła bierze udział w następujących konkursach:


 1. OLIMPIADA BIOLOGICZNA (olimpbiol.uw.edu.pl)
  • Terminarz 2012/2013
  • Druk zgłoszenia
  • Zakres wiedzy
  • Piśmiennictwo ogólne dla olimpijczyka
  • O czym nie można zapomnieć planując pracę badawczą?
  • Na co należy zwrócić uwagę prowadząc pracę badawczą i opracowując plakat do prezentacji swojej pracy ?
  • Co powinien zawierać plakat pracy badawczej?
2. OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ (owe.com.pl)

Terminarz – etap szkolny - styczeń

Zapraszamy do działu Do Pobrania3. PRASKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS BIOLOGICZNY
Tematyka: Obserwacje, eksperymenty, teoria.

Terminarz – eliminacje szkolne – grudzień/styczeń,
etap pozaszkolny – styczeń/luty

4. OLIMPIADA WIEDZY O ŻYWIENIU i ŻYWNOŚCI (olimpiadawiedzyozywieniu.pl)

Terminarz
 1. Do 15 września - przekazanie Okręgom i szkołom wytycznych do kolejnej edycji olimpiady.
 2. Do połowy października - zgłoszenie do właściwego Okręgu udziału szkoły w olimpiadzie.


OKRĘG WARSZAWA
Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego
00-680 Warszawa, ul. Poznańska 6/8