Strona główna

Doradztwo Zawodowe w Szkole


W szkole odbywają się zajęcia z zakresu:

rozwoju kompetencji miękkich, tj.: autoprezentacja, samopoznanie, umiejętność pracy w grupach, asertywność, komunikacja z uwzględnieniem mowy ciała


Przygotowanie do wejścia na rynek pracy: umiejętność tworzenia dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą, wyszukiwanie ofert pracy


Ponadto szkoła współpracuje z organizacjami pozarządowymi, fundacjami i uczelniami wyższymi oraz organizuje spotkania i wyjścia w celu poznania ofert edukacyjnych dla licealistów, poznania praktyków biznesu.
Osoby odpowiedzialne za realizację WSDZ w L LO im. Ruy Barbosy w Warszawie:

* mgr Wiesław Włodarski – dyrektor szkoły

* mgr Beata Cegłowska - szkolny doradca zawodowy


Osoby współuczestniczące:

* Pedagodzy szkolni
* Wychowawcy klas
* Bibliotekarze
* Pielęgniarka szkolna
* Nauczyciele


Placówką współpracująca ze szkołą w zakresie DZ jest:
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA nr 5 w Warszawie

ul. Otwocka 3, 03–759 Warszawa

e-mail: ppp5@edu.um.warszawa.pl

tel. 619 01 94 , 619 81 59


Doradztwo Zawodowe w L LO 2016 © Wszelkie prawa zastrzeżone | Twórca strony: Jan Przychodniak | Baner: Jakub Adamczyk