[Rozmiar: 32677 bajtw]

[Rozmiar: 34754 bajtw]

Wyjazd do Radomia

         Zainteresowanie młodzieży książką oraz chęć poznania samej autorki stało się powodem do przygotowania przedstawienia fragmentu książki i wyjazdu do Domu Opieki w Radomiu, gdzie obecnie mieszka autorka.
         Treść przedstawienia związana była ze świętami Bożego Narodzenia, więc wystawienie go połączono ze spotkaniem wigilijnym młodzieży i autorki.
         Wyjazdowe spotkanie zakończyło wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek.